Nhân Sự

  • Trong suốt chặng đường hơn 15 năm, TUG luôn chú trọng thu hút nhân tài, phát triển tiềm năng và tinh thần hợp tác của mọi thành viên. Tính đến tháng 07/2014, tổng số cán bộ công nhân viên của TUG là 200 người. Trong đó có 2% thạc sỹ; 73% kỹ sư; cử nhân; 25% công nhân kỹ thuật.
  • TUG nỗ lực làm chủ công nghệ trên mọi lĩnh vực hoạt động và đã đặt được hầu hết các chứng chỉ công nghệ quốc tế quan trọng của các tập đoàn hàng đầu thế giới mà chúng tôi đang phân phối. Đầy là nền tảng vững chắc giúp TUG không ngừng cải tiến những giá trị gia tăng hiệu quả cho khách hàng.